Blizna je nejhořejší část pestíku rostliny. Může být i rozvětvená.


Účinky rostliny: