facebook

Blizna je nejhořejší část pestíku rostliny. Může být i rozvětvená.