Kopinatý list je list v dolní třetině nejširší a k oběma koncům pozvolna se zužující.


Účinky rostliny: