facebook

Dlanitoklaný list je list s dlanitou žilnatinou a s čepelí cca do poloviny vykrojenou.