facebook

Kopisťovitý list je nahoře nejširší, zaokrouhlený. Směrem k bázi se pozvolna zužující.