facebook

Objímavý list je přisedlý list s čepelí hluboce vykrojenou, jejíž úkrojky přesahují šířku lodyhy.