facebook

Lichozpeřený list je zpeřený list zakončený jedním lístkem.