facebook

Zpeřená žilnatina je hlavní žilka v čepeli listu probíhá od báze k vrcholu a z ní se.