Zpeřená žilnatina je hlavní žilka v čepeli listu probíhá od báze k vrcholu a z ní se. 


Účinky rostliny: