facebook

Obkopinatý list je obráceně kopinatý list, tj. v horní třetině je nejširší.