facebook

Obvejčitý list je obráceně vejčitý list, tj. v horní třetině je nejširší.