Okrouhlý list je list přibližně kruhovitého obrysu. 


Účinky rostliny: