facebook

Okrouhlý list je list přibližně kruhovitého obrysu.