Vystoupavý stonek a vystoupavá lodyha je stonek ležící dolní částí na zemi, posléze se napřímuje. 


Účinky rostliny: