facebook

Sbíhavý list je přísedlý list s okraji čepele sbíhajícími dolů po stonku.