Sbíhavý list je přísedlý list s okraji čepele sbíhajícími dolů po stonku.


Účinky rostliny: