facebook

Peřenolaločný list je list se zpefenou žilnatinou a s čepelí vykrojenou max. do třetiny listu.