Složený list je list sloiený ze samostatných části (lístků).


Účinky rostliny: