facebook

Střídavé listy jsou listy vyrOstajicí střídavě na stonku.