facebook

Úžlabí je místo v úhlu mezi stonkem a listem.