Vejčitý list je list vejčitého tvaru, tj. v dolní třetině je nejširší.


Účinky rostliny: