1 1 1 1 1 Hodnocení 3.93 (28 hlasů)
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Klas je květenství s květy přisedlými na prodlouženém vřetenu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Kolovitý květ je květ s krátkou korunní trubkou a do plochy rozšířeným širším lemem. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (4 hlasů)

Kopinatý list je list v dolní třetině nejširší a k oběma koncům pozvolna se zužující.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.67 (3 hlasů)

Kopisťovitý list je nahoře nejširší, zaokrouhlený. Směrem k bázi se pozvolna zužující.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Koruna květu je vnitřní květní obal, zpravidla jiné než zelené barvy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Kosníkovitý list je list s obrysem ve tvaru asymetrického kosočtverce, nejširší v dolní 1/3.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.67 (3 hlasů)

Kracovitý list je členěný jednoduchý list s koncovým úkrojkem nápadně největším a postranními úkrojky dozadu zakřivenými a postupně se zmenšujícími. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Křídla rostliny jsou dva postranní korunní lístky bobovitých rostlin, nebo viz křídlatý stonek. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.67 (3 hlasů)

Květenství je soubor květů na stonku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Lalok rostliny je širší zaokrouhlený úkrojek listu nebo květního lístku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Lata je květenství, v němž z dlouhého hlavního vřetene vyrůstají kratší rozvětvené postranní větve.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Ledvinitý list je list ledvinitého obrysu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.40 (5 hlasů)

Lichozpeřený list je zpeřený list zakončený jedním lístkem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (3 hlasů)

Lístek je samostatná část složeného listu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (3 hlasů)

Listen je listový útvar, zpravidla nepárový, vyskytující se v květenství.