bylinky pro všechny
bylinky pro všechny
Bylinky pro všechny.
previous arrow
next arrow
Slider
4.24242424242 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.24 (33 hlasů)
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Přisedlý list je list bez řapíku.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Střelovitý list je na bázi vykrojený v ostrém úhlu ve 2 špičaté, nazpět směřující dlouhé laloky.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Rýhovaný stonek je stonek s podélnými jemnými hustými rýhami.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vystoupavý stonek a vystoupavá lodyha je stonek ležící dolní částí na zemi, posléze se napřímuje. 

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Poléhavý stonek, poléhavá lodyha je stejně jako vystoupavý, jen na zemi leží větší část.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Pestík je samičí orgán semenných rostlin tvořený semeníkem, čnělkou a bliznou.

4.33333333333 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (3 hlasů)

Peřenoklaný list je list se zpeřenou tllnatinou a s čepelí cca do poloviny vykrojenou.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Peřenodílný list je list se zpeřenou žilnatinou a s čepelí cca do Y, vykrojenou. 

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Pětičetný list a květ je list nebo květ, který je složený z pěti lístků.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Okrouhlý list je list přibližně kruhovitého obrysu. 

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Palisty jsou listnaté útvary na bázi řapíku listu nebo čepele přisedlěho listu. 

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Obvejčitý list je obráceně vejčitý list, tj. v horní třetině je nejširší.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Oblý stonek je stonek na průřezu kruhovitý či oválný, tj. bez rýh a hran.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Obsrdčitý list je obráceně srdčitý list. tj. na vrcholu vykrojený a k bázi zúžený

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Obkopinatý list je obráceně kopinatý list, tj. v horní třetině je nejširší.