vstavac muzsky ucinky na zdravi pouziti vyuziti pestovaniVstavač mužský (latinsky Orchis mascula) je vytrvalá, 15–60 cm vysoká bylina se dvěma podzemními hlízami. Lodyha přímá, nafialovělá, mělce rýhovaná. Listy podlouhle až široce kopinaté, jasně zelené, červeně tečkované. Květenství klas. Květy světle červené až světle purpurové, někdy i bílé, nevonné. Plody úzce elipsoidní tobolky. Semena drobná. Vyskytuje se od nížin až do hor na pastvinách, chudých lukách, lesních paloucích, vřesovištích i v lesních lemech a světlých smíšených lesích. Roste na čerstvě vlhkých, slabě kyselých humózních půdách. Kvete v květnu a červnu.


Účinky rostliny:

Rostlina je u nás zákonem chráněná, v jižní Evropě je hojnější

Rostlina je vzácná, nesbírá se. Pokud by byla hojná, sbíraly by se hlízy. Ty obsahují mnoho slizu a škrobu, který je lehce stravitelný. Proto se jich používá k výživě malých dětí a nemocných. Hlízy se sbírají a suší (hlavně v jižní Evropě) a prodávají se pod jménem "salep". Roste i v Malé Asii a v zemích kolem Kavkazu a odtud dále až do Sibiře.

 

Účinky na zdraví

Afrodiziakum. Nutrient - výživa pro malé děti a nemocné osoby.

 

Význam a zajímavosti

Tak jako téměř všechny naše vstavačovité je mykotrofní. To znamená, že žije na svých přirozených stanovištích ve zvláštní formě parazitismu – tzv. mykotrofii (někdy se mykotrofie považuje za symbiózu). Jedná se o typ heterotrofní výživy, kdy rostlina přijímá hotové organické látky formou stravování mikroskopických hub, které jsou obsaženy v jejich kořenech. Částečně se rostlina vyživuje také pomocí fotosyntézy – tzn. autotrofně.

 

Pěstování

Je naprosto nesmyslné (a také zakázané) vykopávat jej a snažit se přesadit do zahrádky nebo na skalku, protože tam zmíněné houby uhynou a tím pádem odumře celá rostlina.

 

Rozmnožování

Vytváří velké množství drobných lehkých semen, která rozšiřuje vítr. Na našem území vytváří vstavač mužský dva poddruhy – vstavač mužský pravý a vstavač mužský znamenaný. Vstavač mužský pravý roste u nás pouze na několika lokalitách. Na našem území je četněji rozšířen právě vstavač mužský znamenaný.

 

Chráněná rostlina

Vstavač mužský znamenaný patří mezi druhy ohrožené. V Červeném seznamu z roku 2001 byl zařazen v kategorii ohrožené (C3). V Červeném seznamu z roku 2012 je zařazen v kategorii silně ohrožené (C2). Zákonem je chráněn jako ohrožený (§3). Je rovněž chráněn mezinárodní úmluvou CITES. K úbytku tohoto vstavače došlo především v nížinách a pahorkatinách. Větší populace můžeme nalézt v horských oblastech, kde se mu daří lépe a není bezprostředně ohrožen. Jako dalším našim vstavačům mu škodí především hnojení luk, úbytek míst vhodných k růstu, industrializace i trhání, vykopávání a ničení ze strany bezohledných lidí.