sachor zelenosachor ucinky na zdravi co leci pouziti uzivani vyuzitiMattioliho galgán planý je podle současného názvosloví nejspíše Chlorocyperus longus, tedy zelenošáchor dlouhý, jednoděložná rostlina z čeledi Cyperaceae, podčeledi Cyperoideae. Tradičně se však uplatňuje synonymum Cyperus ůongus, šáchor dlouhý. Rostlina roste na březích rybníků a řek. Původem je ze Středomoří, kde také bývala prostředkem tradiční medicíny. Odtud se dostala i do střední Evropy. V současnosti není významným zdrojem účinných látek. Výsledky vědeckých studií jsou velmi sporé.


Účinky rostliny:

V šáchoru dlouhém byl prokázán obsah seskviterpenů. seskviterpenú - cyperusolů a monoterpenú. Experimentálně byl zjištěn chemoprotektivní účinek těchto látek na jater ní buňky. Na našem území se vyskytuje také šáchor jedlý (Chlorocyperus esculentus). Na oddencích vytváří jedlé hlízky ("zemské mandle") bohaté na škrob a olej. Kdysi byl jako olejnina pěstován.

Tradiční medicína znala a využívala zelenošáchor v poměrně rozsáhle míře. V indické tradiční i oficiální medicíně se uplatňuje druh Cyperus rotundus (u nás se zřídka vyskytuje s čes kým názvem šáchor hlíznatý) uváděný jako zdroj seskviterpenových silic, fytos terolů, nenasycených mastných kyselin. Doporučuje se k redukci těl esné hmotnosti a jako močopudný prostředek. V tradiční medicíně Střední a Jižní Ameriky se zelenošáchor uplatňuje jako kontraceptivum Cyperus corymbosus s obsahem polyfenolú, tříslovin, silice a saponinů.

Obsahové látky zelenošáchoru dlouhého a jejich biologická aktivita nejsou dostatečně poznané.

Rostlina se v dnešní době v oficiální medicíně neuplatňuje.