Křídlatka receptyKřídlatkové víno - recept: Dejte křídlatku do scezovacího sáčku a dejte sáček do sterilní nádoby. Přiveďte vodu, cukr, pomerančový džus a živiny pro kvasinky do varu a nalijte do sáčku v nádobě. Nechte stát zakryté, do vychladnutí. Aktivujte vinné kvasinky a přidejte jej do nádoby. Nechte nádobu zakrytou asi týden, až se fermentace trochu sníží. Přelijte do demižónu. Postupujte jako u ostatních vín - ale pokud si víno ​​zachovává zářivou růžovou barvu, stabilizace siřičitanem při stáčení způsobí že tento odstín zmizí.


Účinky rostliny:

Křídlatkové víno - suroviny:

2 kg křídlatkových stonků, nakrájených na kousky, bez listí
Vždy a za všech okolností dodržujte pravidla sběru křídlatky.
1,5 kg cukru
1 lžička živin pro kvasinky (dá se koupit pod názvem živná sůl pro kvasinky, např. tady)
šťáva z 1 pomeranče
vinné kvasinky (všestranné fungují, ale dejte přednost kvasinkám typu champagne)
dostatek vody, aby se doplnil obsah do 4,5 l

 

Zdroj: theguardian.com, přeložila botanička Ivana Paukertová, Brno


PRAVIDLA PRO SBĚR KŘÍDLATEK JAKO KUCHYŇSKÝCH SUROVIN NA VAŘENÍ

Protože křídlatka japonská Reynoutria japonica je invazním druhem, musíme při jejím sběru dodržovat určitá pravidla, abychom ji nevědomky dále nerozšiřovali. Křídlatka se u nás šíří způsobem vegetativním. Z každého úlomku jejího kořene i lodyhy vyroste v krátké době nový jedinec. Proto nikdy křídlatku neryjeme, odřezáváme výhonky u země. Na vaření se sbírají jarní výhonky do 30 cm výšky, lepší jsou ještě menší (20-25 cm). Všechny části křídlatky, které náhodně ulomíme při sběru a také všechny ty, které doma nespotřebujeme, musíme zlikvidovat tak, aby nemohly zakořenit. Nehážeme je do odpadkového koše, popelnice ani do záchodu, nedáváme na kompost a už vůbec je neodhazujeme podél cesty při návratu domů. Nejlepší způsob je spálit je anebo povařit a pak teprve hodit do odpadků. Takto postupujeme se všemi odřezky většími než 0,5 cm. Pokud nechcete tato pravidla z jakéhokoliv důvodu dodržovat, prosím nesbírejte křídlatky a dejte přednost raději jinému druhu.
Stejná pravidla platí i pro sběr křídlatky sachalinské Reynoutria sachalinensis i křížence křídlatky české Reynoutria x bohemica. Všechny druhy jsou invazní i jedlé.