Jak pěstovat pelyněk pravý zemina světlo umístění hnojení přezimování zazimování sběrPelyněk pravý (latinsky Artemisia absinthium, anglicky wormwood) roste na skalnatých stráních, podél potoků. Dává přednost vápenitým půdám. Je to bylina až polokeř, vyrůstající z několikahlavého oddenku, který vytváří trs lodyh a dosahuje výšky až jednoho metru. Lodyhy jsou šedě plstnaté. Také listy jsou šedé. Z paždí listů vyrůstají světle žluté květy. Kvete od června do srpna. Nejdůležitějšími obsahovými látkami jsou hořčiny.


Účinky rostliny:

Účinky na zdraví: Jaké účinky má pelyněk pravý na zdraví je uvedeno zde.

Co sbíráme: Nať max. 30 cm vysoké rostliny - HERBA ABSINTHll. Má silně hořkou vůni a aromatickou, silně hořkou chuť.
Sbírají se maximálně 30 cm dlouhě a mladé listnatě vrcholy na počátku kvetení. Stonky nesmí být tlustší než 5 mm a nesmí být dřevnaté. Sbírá se za suchého počasí 2-3krát ročně v červnu, červenci a září. Za mokra se nesbírá, protože chlupy listů vylučují hořkou látku, kterou déšť smývá a droga se stává měně účinnou. Sběrači mají někdy při dlouhém pobytu na plantáži pocit opilosti.

Charakteristika rostliny a stanoviště: Je to teplomilná léčivá rostlina, jejíž rozšíření je typické na suchých a chudých půdách bohatých vápníkem.
Vyžaduje slunečnou polohu. Reakce půdy (pH) vyhovuje alkalická. Na kvalitu půdy nebo substrátu není náročný.

Rozmnožování odkopky nebo semeny: Kulturu pelyňku pravého je možno založit buď ze sazenic nebo dělením starých trsů (vegetativní množení).
Semeno vyséváme na jaře do bedniček nebo do pařeniště. Vyklíčí asi za 14 dnů.
Sazenice velké asi 10 cm přesazujeme na záhon do sponu 40 x 60 cm.
Na podzim je možno získat sadbu dělením starých trsů. Takto založený porost však rychle stárne a získaná droga nebývá zcela kvalitní.
Efektivní je i řízkování. Rostlina uspokojivě zakořeňuje.

Péče o rostlinu: Během vegetace kypříme a odstraňujeme plevel, sazenice po vysazení zalijeme. Vegetační doba 35 - 40 týdnů.
Na jednom stanovišti se kultura pelyňku pravého ponechává 4 - 5 let, potom výnosy klesají a je žádoucí nasadit nové rostlinky.

Hnojení: hnojíme biologickým hnojivem - např. kopřivovou jíchou.

Sušení: Nať vcelku se suší pomalu ve vrstvě max. do 10 cm, odděleně od jiných léčivých rostlin. Při použití umělého tepla by teplota neměla překročit 35 stupňů.