Jak pěstovat medvědici substrát zálivka světlo rozmnožování hnojení hříženíMedvědice léčivá (anglicky bearberry) je po světě poměrně dosti rozšířená. Najdeme ji v Evropě, Asii i v Americe. Je to rostlina horská, u nás ji mdžeme nalézt ve vřesovitých a křovinatých porostech, předevšún na Slovensku, v Čechách je ale vzácná. V přírodě je to mimořádně odolná rostlina, která se dožívá až sta let. Je to trvalý, malý zelený keř s četnými, až 60 cm dlouhými větvičkami, které leží téměř na zemi a ty zase často zakořeňují hřížením. Tímto zptlsobem vytváří husté porosty. Listy z větviček opadávají po dvou letech. Jsou silné, kožovité, na větvičkách rostou střídavě a mají výraznou symetrickou nervaturu. Jsou celokrajné, za sucha snadno lámavě.


Účinky rostliny:

Bílé květy jsou ve vrcholových hroznech a mají pětidílný kalich a zvonkovitou korunu s pěti rožovými cípy. Plod je červená peckovice. Kvete v dubnu až kvěblu. Rostlina patří do čeledi vřesovcovitých (Ericaceae).

Účinky na zdraví: Jaké účinky na zdraví má medvědice léčivá je uvedeno zde.

Jaké látky obsahuje medvědice: Hlavní obsahovou látkou je arbutin, metylarbutin a tříslovina. Je to výrazné močově desinficiens (desinfikuje močové cesty).

Co sbíráme: list. Sběr provádíme zalamováním listů z větviček v teplých a suchých dnech od dubna do srpna. Listy sušíme přirozeným teplem co nejrychleji ve sUnu a na vzdušném místě. Při použitl umělého tepla by teplota neměla překročit 40 stupňů. Zahnědlé listy odstraňujeme. 

Stanoviště pro pěstování: Vyžaduje slunečně stanoviště, chráněně před větrem.

Substrát, zemina: Půda jí vyhovuje hlinitopísčitá, suchá a sypká.

Rozmnožování: Nejsnadnější rozmnožování spočívá v tom, že jednotlivé větvičky se zahrnou do země, kde zakoření. Říkáme tomu hřížení. Takto postupně získáme plošný porost, který při splnění požadavků na půdu a stanoviště nevyžaduje dále velkou pěči. Při přesazení vyrůstají ve 2.-3. roce postupně boční větvičky. Můžeme se také pokusit množit pomocí řízků ve skleníku. Při tomto zůsobu můžeme očekávat asi 50 % úspěšnost.

Přezimování: bezproblémové. Odolná rostlina.