Jak rozeznat řepík od mochny ve sterilním, tj. nekvetoucím stavu? Oba rody jsou spolu příbuzné, patří do čeledi růžovitých. Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) je vzpřímeně rostoucí bylina s přetrhovaně zpeřenými listy (na složeném listu se střídají malé a velké lístky). Z mochen má takové listy pouze mochna husí (Potentilla anserina), což je však rostlina s listy v nízké přízemní růžici a tenkými, plazivými, kořenujícími lodyhami, na nichž vyrůstají květonosné větve.


Účinky rostliny:

Její listy připomínají tvarem husí pero, mají mnoho jařem (jednotlivých párů lístků) a zespodu jsou nápadně šedobílé. Převážná většina ostatních mochen má listy dlanitě dělené, a tedy řepíku zcela nepodobné; několik málo druhů se zpeřenými (nikoli však přetrhovaně zpeřenými) listy se liší i ekologicky – obývají zcela jiné biotopy než řepík, který je doma převážně ve světlých sušších křovinách, na sušších loukách, v lesních lemech, případně v antropogenní (lidmi ovlivněné) vegetaci.