cernucha seta damasska rolni rozdilyRod černucha patří do čeledi pryskyřníkovitých; jsou to jednoleté rostliny se střídavými listy a vyvinutými květními nektarii. Černucha damašská je nápadná především tím, že má pod květy (resp. pod zrající tobolkou) vyvinutý zákrov ("závoj") z nitkovitě členěných listenů; jiné černuchy takový závoj nemají. Černucha damašská a setá (černý kmín) jsou u nás pouze pěstované rostliny, které mohou zplaňovat v okolí lidských sídel; ve volné přírodě (polní kultury, sady, rumiště) u nás roste také velmi vzácná a chráněná černucha rolní, které má na rozdíl od předchozích tobolky srostlé jen ve spodní polovině, v horní pak mírně rozestálé.


Účinky rostliny:

Abychom to tedy shrnuli: černuchu setou (Nigella sativa) od jiných černuch poznáme tak, že tobolky (botanicky správně jde o souplodí měchýřků) má srostlé po celé délce a pod květy nemá "závoj" z listenů.