svizel pritula vonny syristovy a povazka rozdilySvízelů u nás roste množství druhů. V tomto textu se zaměříme na čtyři, které potkáme v naší přírodě nejčastěji a které můžeme využít pro léčebné fytoterapeutické účely. Pokud se budeme trošku snažit, můžeme svízele rozeznat již v jejich tzv. sterilním (tedy doposud nekvetoucím) stavu. Všechny z nich mají listy s jedinou středovou žilkou (!) v přeslenech po 4–12 listech.


Účinky rostliny:

Svízel přítula (Galium aparine)

je notoricky známá rostlina, rostoucí všude ve společnosti kopřiv, ale též ve vlhčích lesích. Je to rostlina jednoletá, má tedy pouze chabé kořínky a dá se snadno vytrhnout ze země. Na poléhavé lodyze a listech má drobné zpětné háčky (podívejte se pod lupou), díky kterým je celá rostlina už od mlada drsná a snadno ulpívá například na oblečení.
JAKÉ MÁ ÚČINKY SVÍZEL PŘÍTULA NA ZDRAVÍ JE UVEDENO ZDE.

Svízel vonný, dříve nazývaný mařinka vonná (Galium odoratum)

je vytrvalá bíle kvetoucí rostlina humózních květnatých lesů, nejčastěji bučin, suťových lesů a dubohabřin. Má nízkou, rovnou, přímou, nevětvenou lodyhu; při utržení a zavadnutí, případně i při pomnutí mezi prsty výrazně voní kumarinem.
JAKÉ MÁ ÚČINKY SVÍZEL VONNÝ NA ZDRAVÍ JE UVEDENO ZDE.

Svízel syřišťový (Galium verum)

najdeme na suchých, prosluněných stráních nebo ve světlých borových lesích. Jeho listy jsou skoro až jehlicovitě úzké, podvinuté až ke střední žilce, na starších rostlinách kratší než lodyžní články (na mladých mohou být i delší), lesklé. Lodyhy jsou bohatě větvené. Tento svízel kvete žlutě a jeho květy medově voní.
JAKÉ MÁ ÚČINKY SVÍZEL SYŘIŠŤOVÝ NA ZDRAVÍ JE UVEDENO ZDE.

Svízel povázka (Galium mollugo)

je bíle kvetoucí svízel se široce rozkladitým květenstvím, jehož lodyha je poléhavá až vystoupavá, křehce lámavá a listy poměrně široké; roste na vlhkých loukách a v příkopech. Velmi podobný je svízel bílý (G. album), který má lodyhu pevnou, vystoupavou nebo přímou, listy užší a stažené husté květenství; roste na sušších místech.
JAKÉ MÁ ÚČINKY SVÍZEL POVÁZKA NA ZDRAVÍ JE UVEDENO ZDE.