Výroba bylinných tinktur - zákonyMožná jste se dostali do fáze, kdy jste také začali rozumět výrobě tinktur a chtěli jste je oficiálně prodávat v obchodě nebo na nějakém eshopu. Nic není nemožné, ale je to poměrně velká úřední mašinérie a to i pro malovýrobce. Jak tedy na to?


Účinky rostliny:

Pro výrobu bylinných tinktur je nutné živnostenské oprávnění v oboru "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků". Uvedené platí za předpokladu, že se nejedná o tinktury nabízené jako léčiva; v opačném případě by proces uvádění na trh vyžadoval schvalovací proceduru pro výrobu a distribuci nových léčiv, který je podle speciálních právních předpisů a podstatně složitější (museli byste věc řešit se SÚKL).

Z hlediska prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde: jaké požadavky musí splňovat prostory na výrobu potravinářských doplňků.

Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.

Pro ověření, zda dané prostory budou vyžadovat kolaudaci na zamýšlený účel, doporučuji toto konzultovat ještě přímo na příslušném stavebním úřadě.

Jednotlivé bylinné tinktury musíte pak nahlásit na Ministerstvu zemědělství a nechat udělat rozbor tintury (vč. výživové studie ad.) pro Státní potravinářskou a zemědělskou inspekci.

No a pak už můžete rozjet oficiální prodej :)