Výroba bylinných tinktur - zákonyMožná jste se dostali do fáze, kdy jste také začali rozumět výrobě tinktur a chtěli jste je oficiálně prodávat v obchodě nebo na nějakém eshopu. Nic není nemožné, ale je to poměrně velká úřední mašinérie a to i pro malovýrobce. Jak tedy na to? Připravte si hodně trpělivosti, nervů peněz a také času na obíhání úřadů. 


Účinky rostliny:

Osnova stránky:

 


Jaké úřady musíte oběhnout

 • Územní plán: pokud nedovoluje tento typ výroby územní plán, může to být problém.

 • Živnostenský úřad: Pro výrobu bylinných tinktur je nutné živnostenské oprávnění v oboru "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků". Uvedené platí za předpokladu, že se nejedná o tinktury nabízené jako léčiva; v opačném případě by proces uvádění na trh vyžadoval schvalovací proceduru pro výrobu a distribuci nových léčiv, který je podle speciálních právních předpisů a podstatně složitější (museli byste věc řešit se SÚKL).
  Na stejném úřadě (živnostenský úřad) je nutné požádat o ALKOHOLOVOU KONCESI.

 • Schválení prostor nebo kolaudace stavebním úřadem: To je vůbec nejtěžší bod ze všech. Z hlediska prostor, kde bude výroba vykonávána a výrobky skladovány, je nezbytné schválení těchto prostor pro daný typ užívání příslušným stavebním úřadem. Pokud prostory pro tento účel schváleny nejsou, je nutné provést jejich rekolaudaci. O rekolaudaci se žádá na příslušném stavebním úřadě. Musíte mít veškeré potřebné revize - elektřina, požárníci, kotel, komín, přívod plynu apod.

 • Hygiena: Pro účely stavebního řízení je nutné obstarat závazné stanovisko hygienické stanice, která musí obsahovat náležitosti popsané zde: jaké požadavky musí splňovat prostory na výrobu potravinářských doplňků.
  Pokud si budete chtít udělat výrobní prostory na tinktury, tak s KHS vás čeká mnoho setkání, diskuzí a debat, abyste splnili veškeré normy a nařízení.

 • Hasiči: Dále je nutné obstarat souhlas hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Hasičský sbor provede kontrolu prostor za účelem jejich schválení z hlediska požární bezpečnosti.
  Důležité je především skladování alkoholu. Mělo by být ideálně v místnosti bez oken a s požárními dveřmi. V budově musíte mít předepsaný počet hasicích přístrojů a požární hlásiče na stropě, případně rozstřikovače vody na stropě (pokud máte v nemovitosti více alkoholu než 50 litrů).

 • Celníci a daně: nezdaněný líh (líh ve kterém se maceruje alkohol) můžete mít jedině v daňovém skladu (více informací Vám poskytné právní oddělení celního úřadu). Na dveřích vašeho vlastního celního skladu musí být bezpečnostní dveře a okna opatřena mřížemi.
  Po vyskladnění lihu mimo sklad je možné hotovou tinkturu expedvat a prodávat (jde již o zdaněný alkohol). O využití a zpracování lihu je nutné vést pečlivou dokumentaci.
  K převozu lihu z celního skladu do výrobny tinktur potřebujete povolení od celníků a musí být zaplacena záloha na spotřební daň.
  Líh musí být uskladněný v cerfitikovaných nádobách (režim ADR, UN číslo, ...).
  Formuláře:
  - Abyste mohli mít v prostorách dańový sklad, potřebujete si podat na celní úřad žádost o zřízení daňového skladu (jde o velmi složitou žádost, kterou bez spolupráce s lihovarem a pracovníkem celního úřadu téměř nebudete schopni vypracovat). Žádost se posílá na CÚ.
  - Dále se musíte registrovat jako plátce spotřební daně. Registrace se posílá na CÚ.
  - Je potřeba složit jistinu (kauci) na účet Celního úřadu a to ve výši od 100.000 Kč výše.
  - Je potřeba zajistit kamerový systém v daňovém celním skladu.

 • Jednotlivé bylinné tinktury musíte pak nahlásit na Ministerstvu zemědělství a nechat udělat rozbor tintury (vč. potvrzení výživové studie ad.) pro Státní potravinářskou a zemědělskou inspekci.

 • SZPI (státní zemědělská a potravinářská inspekce) k vám do výrobny tinktur bude chodit brát vzorky a zkoumat, zda neobsahují např. pesticidy, pyrolizinové alkaloidy nebo jiné látky v nadlimitních množstvích.
  SZPI hlídá také zdravotní tvrzení, tzn. abyste neměli na skleničkách od tinktur nebo na webu něco, co zákony, vyhlášky ČR a směrnice EU nedovolují (vizte on hold seznam).

Zakázané byliny - jaké rostliny nemůžete použít do tinktur, které budete oficiálně prodávat:

Seznam rostlin zakázaných při výrobě potravin

Latinský názevČeský názevRostlinná část
Aconitum spp. oměj kořen
Adonanthe spp. (Adonis spp.) hlaváček nať
Alkanna spp. kamejník  
Alstonia spp. alstonie kůra
Ammi visnaga (L.) LAM. moráč zákrovnatý plod
Andira spp. andira  
Anchusa spp. pilát  
Apocynum spp. toješť kořen
Areca catechu L. areka obecná (betelový oříšek) semeno
Aristolochiaceae čeleď podražcovité  
Artemisia cina pelyněk cicvárový  
Asarum spp. kopytník nať
Aspidosperma quebracho-blanco SCHLECHT. štítosemenka kebračo kůra
Atropa spp. rulík list, nať, kořen
Azadirachta indica zederach indický  
Baccharis coridifolia pomíšenka srdcolistá  
Baccharis megapotamica pomíšenka poříční  
Borago officinalis brutnák lékařský nať, květ
Bragantia wallichii bragantie Wallichova  
Brachyglottis spp. jazýčkovec  
Caltha palustris blatouch bahenní  
Cassia acutifolia (Cassia senna) kassie ostrolistá list, plod
Cassia angustifolia VAHL kassie úzkolistá list, plod
Catharanthus roseus (L). G.DON katarant růžový nať
Cephaelis spp. hlavěnka (uragoga) kořen
Cineraria spp.    
Cinchona spp. chinovník kůra
Citrullus colocynthis kolokvinta obecná plod
Clematis spp. plamínek  
Cocculus spp. (Anamirta cocculus) chebule (latnatá)  
Coleus forskohlii koleus (kopřivěnka) Forskohlův  
Colchicum spp. ocún semeno
Conium maculatum bolehlav plamatý  
Convallaria majalis L. konvalinka vonná list, nať
Corydalis spp. dymnivka kořen
Croton tiglium ladel počistivý  
Cynoglossum spp. užanka  
Datura spp. durman list, nať, semeno
Digitalis spp. náprstník list
Diploclisia affinis,
Diploclisia chinensis
diklopsie příbuzná
diklopsie čínská
 
Dryopteris filix-mas kapraď samec oddenek
Duboisia spp. jedovatice list
Ecballium elaterium A. RICH. tykvice pukavá plod
Ephedra spp. chvojník nať
Erechthites spp. starčkovec  
Erythroxylon sp. rudodřev  
Eschscholtzia californica CHAM. sluncovka kalifornská nať
Eupatorium spp.
(kromě Eupatorium perfoliatum)
konopáč  
Euphorbia spp. pryšec nať, zaschlá šťáva
Exogonium purga jalapa počistivá  
Frangula alnus MILL. krušina olšová kůra
Gelsemium sempervirens (L.) AIT. jasmínovec vždyzelený kořen
Genista tinctoria kručinka barvířská  
Gossypium spp. bavlník semeno
Hedera helix L. břečťan popínavý list
Heliotropium spp. otočník  
Helleborus spp. cemence kořen
Hydrastis canadensis L. vodilka kanadská kořen
Hyoscyamus spp. blín list, nať
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší kořen, list, nať
Chenopodium ambrosioides merlík vonný  
Ipomoea spp. povíjnice  
Ledum palustre rojovník bahenní  
Lithospermum officinale kamejka  
Lobelia spp. lobelka nať
Mallotus philippinensis kamala  
Mandragora officinarum L. mandragora lékařská kořen
Menispermum canadense,
Menispermum dahuricum
lunoplod (chebule) kanadský
lunoplod dahurský
 
Mucuna pruriens mukuna  
Nerium oleander L. oleandr obecný list, nať
Nicotiana spp. tabák list
Papaver somniferum L. mák setý plod s výjimkou zralých semen, zaschlá šťáva
Pausinystalia yohimbe (K.SCHUM.) PIERRE bujarnik johimbe kůra
Petasites spp. devětsil  
Physostigma venenosum BALF. puchýřnatec jedovatý semeno
Pilocarpus spp. mrštnoplod, jaborand list
Pinellia ternata pinelie troj četná  
Piper methysticum FORSTER pepřovník opojný (kava-kava)  
Podophyllum peltatum L. noholist štítnatý kořen
Polygonum sachalinensis křídlatka sachalinská  
Polygonum cuspidatum křídlátka japonská  
Pulsatilla vulgaris koniklec  
Rauwolfia serpentina (L.) BENTH. rauwolfie plazivá kořen
Rhamnus cathartica L. řešetlák počistivý kůra, plod
Rhamnus purshiana DC. řešetlák Purshův kůra
Rheum officinale, palmatum reveň kořen
Rhododendron ferrugineum L. pěnišník rezavý list
Ricinus communis L. skočec obecný semeno
Ruta graveolens routa vonná nať
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM.ex KOCH janovec metlatý květ, nať
Sassafras albidum sasafras  
Scopolia carniolica JACQ. pablen kraňský kořen
Senecio spp. starček  
Schoenocaulon officinale (SCHLECHT.et CHAM.) GRAY sabadila lékařská semeno
Sida cordifolia sida srdcolistá  
Sinomenium acutum sinomenium prudké  
Spartium junceum L. vítečník sítinovitý květ, nať
Spigelia spp. spigelie kořen, nať
Stephania spp.    
Strophanthus spp. krutikvět semeno
Strychnos spp. kulčiba semeno
Symphytum spp. kostival kořen
Taxus spp. tis  
Thevetia peruviana (PERS.) SCHUMANN tevetie nať
Tussilago farfara podběl obecný list, květ
Urginea maritima (L.) J.B.BAK. urginea přímořská cibule
Veratrum spp. kýchavice kořen
Vitex agnus-castus drmek obecný  
Vladimiria souliei vladimira Souliejova  
Xysmalobium undulatum R. BROWN xysmalobium kadeřavé kořen

 

 

Pozor na zdravotní tvrzení

Základní informace k používání zdravotních tvrzení na obalech potravin a v reklamě na potraviny 

Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin a v reklamě na potraviny

Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin,  jejich prezentace a reklama se řídí

nařízením EP a R (ES) č. 1924/2006  o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

Podle tohoto nařízení používaná zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Lze používat pouze zdravotní tvrzení schválená Evropskou komisí.

Nařízení dělí zdravotní tvrzení  na:

1)      Funkční zdravotní tvrzení (podle čl.13 )

(obecně známá tvrzení), která popisují nebo odkazují na :

a) význam živiny nebo jiné látky na růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce

b) psychologické a behaviorální funkce

c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo snížení množství energie obsažené ve stravě

2)      a) Tvrzení o snižování rizika onemocnění (čl. 14 odst.1 písm.a)

          b) Tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí  (čl.14 odst.1 písm.b)

Schvalování funkčních zdravotních tvrzení (čl. 13)

Členské státy zaslaly Evropské Komisi (EK) přibližně  44 000 tvrzení k posouzení. Konsolidačním procesem byl vytvořen seznam přibližně 4 600 zdravotních tvrzení, které byly postupně posuzovány Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Stanoviska EFSA k posuzovaným zdravotním tvrzením můžete nalézt zde.          

Povolená zdravotní tvrzení - funkční (čl.13 odst.1)

V současné době lze používat tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.    

3) Zdravotní tvrzení z tzv. on hold seznamu (týká se hlavně rostlin) – v českém jazyce můžete nalézt zde. 

Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.

Zdravotní tvrzení podle čl.13. odst.5 nařízení se týkají tvrzení založených na nových vědeckých poznatcích, nebo zahrnují požadavek na ochranu údajů – jsou schvalována individuálně, jejich seznam můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 nařízení (týkají se  snižování rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí) jsou schvalována individuálně. Seznam povolených, či nepovolených zdravotních tvrzení vydává Evropská komise formou nařízení. Seznam doposud posouzených žádostí můžete nalézt na  EU register of nutrition and health claims

Seznam všech doposud povolených či zamítnutých zdravotních tvrzení můžete v angličtině nalézt na  EU register of nutrition and health claims.