Turan roční astřička kopinatá - rozdíl obrázek, fotografieMezi rostliny, které se na první pohled pletou, patří i mnohé z čeledi hvězdnicovitých. Dnes se podíváme na rody turan (Erigeron) a astřička (Symphiotrichum), konkrétně na dva jejich druhy, turan roční (E. annuus) a astřička kopinatá (S. Lanceolatum). Oba mají mnoho drobných úborů s tenkými bělavými jazykovitými květy. Hlavním rozdílem popsaným v klíči je to, že tyto bílé jazykovité květy po obvodu úboru vyrůstají u turanu ve dvou soustředných řadách, zatímco u astřičky pouze v jedné řadě.


Účinky rostliny:

To ale není mnohdy příliš zřetelně vidět, můžeme tedy prozkoumat i další znaky: například květní lůžko u turanu je široce polokulovité, obvykle dlouze chlupaté, s přitisklými zákrovními listeny, zatímco u astřičky je úzce kuželovité, s listeny střechovitě se překrývajícími a často mírně odstávajícími. Květenstvím astřičky je bohatá lata rozkvétající odspoda nahoru, květenstvím turanu široký vrcholík rozkvétající od prostředního květu smrem k okrajům.

Turan má dále ve spodní části lodyhu hranatou, astřička oblou. Listy jsou u turanu obvykle širší, hrubě zubaté (u některých poddruhů to ovšem není pravidlem), u astřičky jsou užší, kopinaté, vždy bez zubů. Astřička bývá na první pohled tmavě zelená, kdežto turan světle zelený. A v poslední řadě se liší též dobou květu: astřička je podobně jako blízce příbuzné astry, jiřiny a chryzantémy rostlinou podzimní, rozkvétá tedy až na konci srpna či v září, kdežo turan kvete už od jara a během celého léta.

Jaké má turan roční účinky na lidské zdraví si můžete přečíst zde.

 


  • astricka kopinata 2ASTŘIČKA KOPINATÁ (kliknutím se fotografie zvětší) - dobře patrná stavba zákrovů a jednořadě uspořádaných jazykovitých květů u astřičky

 

 

 

  • turan rocni obrazek fotografieTURAN ROČNÍ (kliknutím se fotografie zvětší) - široké zákrovy, dvouřadě uspořádané jazykovité květy

 

 

Zdroj fotografií: wikipedie