rozdíl ptačinec velkokvětý rožec kuřičkolistýRožce a ptačince jsou rostliny, které dělají mnohým amatérským botanikům těžkou hlavu - jak je od sebe rozeznat? Prozradím vám jednu účinnou mnemotechnickou pomůcku. Je důležité všímat si počtu čnělek pestíku v květu - rožce jich mají pět, stejně jako písmen ve slově r-o-ž-e-c, ptačince však mají pouze tři, jako počet slabik ve slově pta-či-nec. To platí i pro tento pohledný druh jarních hájů ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea).


Účinky rostliny:

Zdroj informace: Přírodní park džbán (Facebook)