Sírovec žlutooranžový účinky na zdraví co léčí použití užívání využitíSírovec žlutooranžový (latinksy Laetiporus sufphureus) patří mezi jedlé houby, jejichž metabolity byly po chemické stránce velmi detailně prostudovány. Svým sírově žlutým zbarvením přitahuje pozornost již zdálky. Najdete ho nejen v lese, ale i rostoucího ve stromořadích, v městských parcích a často i v zahradách. Nejvhodnější jsou k přípravě výhradně jen jeho mladé plodnice. jde o pokusně pěstovaný druh.


Účinky síroce na lidské zdraví:

Mykologický popis

Trsovité, střechovitě uspořádané plodnice jsou na bázi srostlé a bokem přirostlé ke dřevitému substrátu. Jejich klobouky jsou 20- 40 (max. 60) cm široké a 1-4 cm tlusté, obvykle polokruhovité nebo vějířovité, na okraji většinou zvlněné a na svrchní straně paprsčitě svraštělé. Zprvu jsou sytě sírově žluté nebo žlutooranžové, po vyschnutí a ve stáří vybledají do okrově žlutavé nebo žlutavě bělavé barvy. Rourky vespod klobouku jsou 2-5 mm vysoké, sírově žluté, nejprve s malými okrouhlými, později spíše hranatými póry stejně zbarvenými jako rourky. Dužnina je u mladých plodnic sýrovitě měkká až vodnatě masitá, u starých a zaschlých plodnic dosti křehká a moučnatě drobivá, s příjemnou houbovou vůní a trochu nakyslou chutí. Výtrusný prach je bílý až nažloutlý.

 

Kde roste?

Sírovec žlutooranžový roste dosti hojně od května do září v lesích, městských parcích nebo v zahradách, a to na nejrůznějších listnatých stromech, hlavně na dubech, vrbách a topolech, někdy také na ovocných stromech, např. na třešních. Najdeme ho ale i na odumřelých kmenech a pařezech těchto stromů. Trsy plodnic sírovce žlutooranžového mohou někdy dosáhnout váhy až několika kilogramů.

 

Jaké látky obsahuje? 

Ergosterol, peroxid ergosterolu, laetirobin, laetiporové kyseliny, laetiporan A. mannitol, různé polysacharidy a komplexy polysacharidů s peptidy, ve vodě nerozpustné polysacharidy Beta-1,3-glukan laminaran a fukogalaktomannan, ve vodě rozpustný beta-1,3-glukan laetiporan, laetiglukany I-III, (1-3)-a-D-glukan, (1-3)-a-D-glukooligosacharid, lektin, N-methylované deriváty tyraminu, benzofuranové glykosidy, fenolické sloučeniny, quercetin, katechin, kyselina trametenolová, kyselina dehydrotrametenolová, eburiková, 15 alfa-hydroxyeburiková (nazvaná k. sulfurénová), gallová, protokatechuová, kávová, ferulová, chlorogenová, p-hydroxybenzoová a p-kumarová, seskviterpenoidy drimanového typu nazvané sulfureuiny B-H, lanostanoidní triterpeny, agripilol A, kyselina eburiková a sulfurénová, flavonoidy, tokoferoly, beauvericin, egonol, mastné kyseliny (hlavně kyselina palmitová, olejová a linolová), furanové deriváty, vitaminy B, E a D, minerální látky a stopové prvky (draslík, fosfor, vápník, hořčík, sodík aj.).

 

Využití v kuchyni

Je to jedlá chutná houba, avšak z důvodu její mírně nakyslé chuti je nejvhodnější upravená nakyselo, k přípravě guláše nebo naložená do sladkokyselého nálevu. Pro kuchyňské zpracování používáme jen velmi mladé, dosud měkké a šťavnaté plodnice, vždy ale napřed důkladně tepelně upravené. V některých dříve vydaných houbařských atlasech byl sírovec žlutooranžový uváděn pod jménem choroš sírový.

 

Účinky na zdraví

Léčebné účinky v přehledu:

Sírovec žlutooranžový vykazuje zejména antibakteriální, antioxidační, protirakovinné a imunostimulační vlastnosti. Inhibiční působení sírovce žlutooranžového proti některým bakteriím, zejména proti zlatému stafylokoku (Staphylococcus aureus), využívali dlouhodobě především lidoví léčitelé ve východním Rusku.
Antibakteriální účinky sírovce žlutooranžového byly později skutečně experimentálně potvrzeny. Bylo prokázáno, že methanolové výtažky ze sírovce žlutooranžového působí inhibičně proti střevní bakterii Escherichia coli, zatímco surový výtažek z této houby působí i proti kvasince Candida albicans.
Z plodnic sírovce žlutooranžového byl izolován větší počet různých bioaktivních látek, např. kyselina eburiková a sulfurenová, peroxid ergosterolu, cytotoxická látka laetirobin, laetiporové kyseliny, dehydrotrametenolové kyseliny, snižující
hladinu cukrů u myší, lektin, jakož i různé polysacharidy a komplexy polysacharidů s peptidy.
Bylo zjištěno, že za i munostimulační a protirakovinné účinky této houby jsou odpovědné zejména některé z těchto typů polysacharidů. Polysacharidy získané ze submerzních kultur podhoubí sírovce žlutooranžového vykazovaly také modulační účinky na sekreci inzulinu, což indikuje jejich možné využití jako podpůrného terapeutického prostředku při léčbě diabetu.

Hlavní léčivé účinky: 

Hlavní léčivé účinky: Protirakovinný, imunostimulační, antibakteriální, antivirový, antifungální, antioxidační, hypoglykemický, hepatoprotektivní, protizánětlivý, antiulcerózní.

Lidové tradice:

Antibakteriálních vlastností sírovce úspěšně využívali lidoví léčitelé ve východním Rusku. Kromě toho se používal jako močopudný prostředek. U nás se používá při l éčbě cukrovky a podpůrně také slinivky.

Vědecky prokázané účinky:

 • Protirakovinné a imunostimulační účinky: K látkám s protirakovinným efektem, účinně indukujícím apoptózu rakovinných buněk, patří steroidní sloučeniny (kyselina eburiková). Cytotoxické působení proti pěti rakovinovým liniím u lidí (HL-60, SMMC-721, A-549, MCF-7 a SW-480) vykazují 15 a-hydroxyeburiková kyselina, nazvaná kyselina sulfurénová, seskviterpenoidy drimanového typu a další triterpeny. Buněčnou smrt, resp. apoptózu myeloidních leukemických buněk (HL-60) u lidí navozují lanostanoidní triterpeny. Také peroxid ergosterolu, přítomný ve větším množství v této houbě, je účinný proti různým rakovinovým liniím u lidí. Další cytotoxickou látkou sírovce žlutooranžového je laetirobin. Kromě toho jsou za imunostimulační a proti rakovinné účinky této houby od povědné zejména některé polysacharidy a komplexy polysacharidů s peptidy, obsažené v této houbě. Polysacharidový extrakt z houby vykazuje in vitro protinádorové působení zejména na buňky HCT15 a Hela rakovinových linií u lidí. Naproti tomu oligosacharidy z (1-3)-a-D-glukanu vykazují antikancerogenní potenciál proti buňkám linie HT-29 adenokarcinomu tlustého střeva.
 • Antibakteriální, antivirové a antifungální účinky: Experimentálně bylo prokázáno, že ethanolové extrakty z houby působí především proti grampozitivním bakteriím, např. Micrococcus Juteus a Bacillus subtilis, slaběji pak i proti některým gramnegativním bakteriím. Nejnovější výzkumy prokázaly, že metanolové extrakty ze sírovce žlutooranžového působí inhibičně také proti střevní bakterii Escherichia coli. Ještě výraznější antibakteriální aktivitu mají polysacharidové extrakty z této houby, které působí i proti zlatému stafylokoku.
  Vodný extrakt z houby inhibuje reprodukci viru chřipky typu A, zatímco vodo-methanolový extrakt inhibuje aktivitu inverzní transkriptázy viru HIV-I. Naproti tomu surový a ethanolový extrakt této houby je vysoce účinný proti kvasince Candida albicans, zatímco methanolový extrakt působí inhibičně proti patogenní houbám Aspergillus niger a A. fumigatus. Vodo-ethanolové extrakty působí antifungálně např. proti Aspergilus niger, Botrytis cinerea a Fusarium oxysporum. Antifungální vlastnosti mají také seskviterpenoidy drimanového typu, obsažené v houbě.
 • Hypoglykemické účinky: Z hlediska možného terapeutického využití houby jako podpůrného prostředku při léčbě diabetu jsou to právě polysacharidy získané ze submerzních myceliálních kultur sírovce žlutooranžového. Vykazují totiž modulační účinky na proliferaci beta-buněk v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní a podporují exkreci inzulinu. Jak bylo prokázáno na myších s typem diabetu, necitlivým vůči působení inzulinu, je to přítom nost dehydrotrametenolové kyseliny, která u nich redukuje hyperglykemii.
 • Hepatoprotektivní účinky: Na nich se podílejí zejména kyselina eburiková a kyselina trametenolová. Pokusy in vivo na myších s poškozením jater indukovaným alkoholem prokázaly potenciální hepatoprotektivní účinek
  příjmu polysacharidů extrahovaných horkou vodou. Jejich aplikace vedla ke zlepšení funkce jater a k redukci peroxidace lipidů.
 • Antioxidační účinky: Methanolové i ethanolové výtažky houby vykazují velmi výrazné antioxidační vlastnosti. Jsou výsledkem přítomnosti poměrně vysokého obsahu různých fenolických látek, laetiporanu A, flavonoidů a tokoferolů. Keště významnějším antioxidačním působením se vyznačují polysacharidové extrakty z této houby.
 • Protizánětlivé účinky: Ty jsou podmíněné zejména působením exopolysacharidů přítomných v houbě.
 • Antiulcerózní účinky: Byl prokázán ochranný účinek kyseliny eburikové na žaludeční sliznici před vznikem žaludečních vředů (prevence).

 

Způsob využití

K samoléčbě používáme sírovec žlutooranžový buď čerstvý v důkladně tepelně upravených pokrmech, nebo si z ně ho můžeme zhotovit odvar, který si připravíme povařením 100 g čerstvých hub v 0,5 litru vody po dobu 20 minut. Po scezení a ochucení ho vypijeme ve dvou denních dávkách.
Z houby je možné udělat také tinkturu podle návodu na stránce www.UcinkyTinktur.cz

 

Možnost záměny

Díky svému charakteristickému vzhledu je snadno odlišitelný od všech ostatních druhů hub.

 

Zajímavosti

 • chuť se liší podle druhu stromu, na kterém roste. U růstu na ovocných stromech mívá nádech chuti jejich ovoce. Z dubů je chuť hodně natrpklá. Lze jej najít i na akátu, který je ovšem celý jedovatý. Přenos jedovatých látek do plodnic sírovce nebyl sice potvrzen, ale bude lépe se sběru z akátů vyvarovat
 • ve vyšších polohách lze potkat jeho dvojníka, sírovec horský, ten roste výhradně na smrku či modřínu
 • v kuchyňské úpravě se hodí třeba i na čínu nebo obalený, kdy chutná jako kuřecí maso
 • Angličané mu, v překladu, říkají stromové kuře. Známý kuchař Jamie Oliver z něj v jednom ze svých pořadů vařil Stroganoff