bolehlav plamaty ucinky na zdravi priznaky otravy fotografieBolehlav plamatý (latinsky conium maculatum, syn. satanova bylina, ptačí smrt) patří do čeledi miříkovité. Je vysoký 50—180 cm. Kvete od června do září. Je to dvouletá bylina. Lysá, nepříjemně páchne myšinou. Lodyha kulatá a lysá, nahoře silně větvená, modře ojíněná, dole s hnědoěervenými nebo fialovými skvrnami nebo pruhy. Listy dvakrát až čtyřikrát zpeřené a tenké, některé se suchomázdřitými okraji. Květy bílé, v okolících po 8—15 květech, obaly z dolů skloněných listenů, odstávajících. Plody vejčité až takřka kulovité, smáčklé dvounažky s vystupujícími žebry. Smrtelně jedovatý!


Účinky rostliny:Účinky rostliny:

  • bolehlav je jedovatý a ve fytoterapii se běžně nevyužívá, příznaky otravy jsou popsané ve stránce

Výskyt a rozšíření:

okraje cest, křoviny a rumoviště.

 

Záměna:

všechny bíle kvetoucí miříkovité byliny - proto se doporučuje velká opatrnost.

 

Sokratův pohár

Řecký filozof Sokrates musel v roce 399 př. n. l. vypít pohár s bolehlavem, protože se jeho politické názory znelíbily athénským soudcům. Sokrates líčil příznaky otravy takřka až do posledního dechu. Jeho žák Platón je zapsal, a tak je předal potomkům. Číst toto vyprávění vyžaduje velkou vnitřní sílu: člověku běhá po zádech mráz, když Sokrates popisuje, jak jeho končetiny a orgány zdola nahoru postupně odumírají. Jen v hlavě má stále jasno. Smrt nakonec nastala udušením.

 

bolehlav plamaty fotografie obrazek skvrnita lodyhaPáchne jako hnůj a je skvrnitý

Conium by mohlo pocházet z řeckého slova kónos jako závrať, točení. Ale je možný i jiný původ: kóne znamená řecký zabití. Ve středověku bylo vyneseno velké množství rozsudků nařizujících odsouzenému vypít pohár bolehlavu. Maculatum pochází také z latiny a znamená skvrnitá lodyha. O těchto skvrnách se říká, že připomínají znamení, které se objevilo na čele Kaina, když zabil svého bratra. Lidově se mu také říká bolehlav kropenatý nebo skvrnitý, ale i myší kmín podle charakteristického pachu, nebo kozí petržel podle tvaru listů. Všude na světě má špatnou pověst: v Rusku mu říkají satanova bylina, Němci ho nazývají ptačí smrt.

 

Smrt zástavou dechu

Alkaloidy obsažené v bolehlavu (koniiny) jsou nervové jedy a mění jej ve smrtelně jedovatou bylinu. Jejich obsah je zvlášť vysoký v semenech. Jed může dokonce proniknout nepoškozenou pokožkou. Otrava se nejprve projeví tím, že postiženému ztěžknou víčka a současně se mu rozšíří zorničky. V krku a jícnu ho pekelně pálí, ustavičně sliní a přidává se nevolnost. Poté začíná vzestupné ochromení organismu. Také bolehlav býval součástí čarodějných mastí a vedl ke stavům připomínajícím trans. Řekové a Arabové ho používali k léčení nádorů, edémů a zánětlivých procesů v kloubech.

Ve středověku sloužil společně s dalšími bylinami jako anestetikum. Uplatnil se i jako poněkud problematický protijed při otravách strychninem. Někdy léčba zabrala, jindy pacienta zabila. Kapka šťávy z nezralých plodů na pečivu měla ochránit proti moru. Dnes se přípravky Conium používají pouze v homeopatii při závratích, neuralgiích, onemocněních žláz a melancholických stavech.

 

Jak se bolehlavu jinak říká - alternativní názvy:

bolehlav blamatý ☼ blakota ☼ bolehlav kropenatý ☼ bolehlav skvrnitý ☼ bolehlav větší ☼ gyr ☼ kozí petržel ☼ matonoha ☼ motožník ☼ mrkvoun ☼ myší kmín ☼ rozpuk ☼ srní veška ☼ svimboška ☼ sviní veška ☼ sviní vši ☼ sviňská veš ☼ štěklec ☼ všivák ☼ všivec