Pryšec chvojka kolovratec účinky na zdraví co léčí použití užívání využitíPryšec kolovratec (latinsky Euphorbia helioscopia) je bylina rostoucí v nížinách od poloviny března a kvetoucí od května do října. Listy má žluté či žlutozelené, přisedlé, střídavé, obvejčité, v horní části pilovité, k vrcholu rostliny se zvětšují a za květu opadávají. Květy jsou rovněž žlutozelené, uspořádané v plochý rozložitý lichookolík. Květenství se během dne stáčejí za sluncem. Plody jsou kulovité hladké tobolky.


Účinky rostliny:

Charakteristika, popis

Je to jednoletá, až 40 cm vysoká bylina s přímou, nevětvenou, často tmavě fialovou, řídce chlupatou lodyhou a jednoduchým kůlovým kořenem.

 

Výskyt, kde roste

Podél silnic a cest, železniční náspy, příkopy, skládky a rumiště, navážky kamení, pole a zahrady.

 

Možnost záměny

Jaký je rozdíl mezi jedovatým pryšcem chvojkou a léčivým mokrýšem střídavolistým je uvedeno zde.

 

Účinky na zdraví

Léčivá bylina se stejnými, ale mírnějšími účinky než pryšec chvojka. Vhodný k odstraňování bradavic, pih a kuřích ok. V lidovém léčení se užívá okrajově.

 

Zajímavosti

Zvířata pryšec kolovratec i jeho ostatní druhy na pastvě i v seně pro jejich hořkost odmítají. Na loukách zůstávají tyto rostliny nespasené.

 

Původ jména

Z řeckého euphórbos = dobře živený (sukulentní tučnolistá rostlina) + heliosscópius = obracející se za sluncem.

 

Lidové názvy

Ďáblovo mléko, kolo Panenky Marie, kolovratec chvojka, slunečný kolovratec, čertí mlíko, psí mlíko, žabí mlíko, vlčinec, kolovrátek, hadí bejlí, mlíčenec, pekelec, kolotoček.

 

Pozor, je jedovatý a hrozí osleptnuí!

Všechny části rostliny, zvláště pak mléko z pryšce, jsou velmi jedovaté. Dostane-li se na do očí, musí se rychle a důkladně opláchnout. Může způsobit i poškození zraku s oslepnutím.