Čičorka pestrá účinky na zdraví použití využití užívání pěstováníČičorka pestrá (latinsky Securigera varia, čeleď bobovité) je vytrvalá statná bylina s hranatou, dutou, rýhovanou, větvenou, vystoupavou, poléhavou, často i popínavou lodyhou, výjimečně dlouhou až 200 cm a hlubokým kůlovým kořenem. Listy má lichozpeřené, krátce řapíkaté, obvejčité až podlouhle čárkovité, lysé nebo řídce chlupaté. Květy - vonné, růžové až nafialovělé, zřídka bílé, vyrůstají na dlouhých stopkách uspořádané do okolíku. Plodem je vzhůru zakřivený lusk.


Účinky rostliny:

POZOR! JEDOVATÁ ROSTLINA. UŽÍVEJTE VELMI OBEZŘETNĚ NEBO JEŠTĚ LÉPE VYUŽIJTE JINOU BYLINU S ANALOGICKÝM EFEKTEM!

Kde roste?

Okraje cest a silnic, příkopy, železniční náspy, řídké křoviny, lesní lemy, výslunné meze, travnaté st ráně, suché louky a pastviny.

Účinky na zdraví

Půsbí mírně projímavě a močopudně. Z listů čičorky se získávají látky k výrobě srdečních léků, proto je na místě opatrnost.

Náhrada digitalisu

Dříve se listů čičorky používalo jako srdečního léku nebo náhražky digitalisu; dnes se k témuž účelu používá koronilin, získaný právě z čičorky.

Jaké látky obsahuje a jak je to s jedovatostí?

Obsahuje kardiotonické glykosidy: hyrkanosid, deglukohykranosid (v semenech celkem až 0,5 %, vkvetoucí nati 0,05 %). Dále estery 3-nitropropionové kyseliny s glukosou: korolin, koronillin, koronarian, cibarian, 6-monoester, volná kyselina 3-nitropropionová(3-NPK). Dále kumariny: dafnoretin, skopoletin, umbelliferon (celkový obsah vkvetoucí nati až 0,05 %, vpřevažující míře vsemenech).Všechny tři typy látek jsou relativně stabilní, při normálním schnutí vegetabilního materiálu (také za zvýšené teploty se rozkládají jen málo).

Příznaky otravy a akutní otravy

Vyvíjí se methemoglobinémie vdůsledku uvolnění dusitanového iontu (relativně však slabá) a nastává inhibice sukcinátdehydrogenasy, která je důležitá pro mitochondriální dýchání a energetický metabolismus. Akutní otrava u lidí a zvířat - nnechutenství, paralýza končetin, ztráta rovnováhy, obtížné dýchání a ztuhlost svalů na krku, zvracení, průjem; smrt nastává zástavou dechu a vznikem apnoe. Chronická přítomnost3-NPK v krmivu zvířat může vyvolat příznaky Huntingtonovy choroby/chorey (degenerace centrálního nervového systému, zejména u mláďat, kde se následně objeví vysoká a nepředpokládaná úmrtnost). Obraz intoxikace může navíc komplikovat účinek kardiotonických glykosidů, zejména, jsou-li přítomna semena.Přežvýkavci jsou málo citliví, protože dochází rychle krozkladu 3-NPK v ruminální tekutině.

Těhotenství, kojení, děti

Vzhledem k výše uvedenému není léčivá rostlina vhodná pro děti, těhotné a kojící ženy.

Spánkové pohyby

Lístky čičorky provádějí tzv. "spánkové pohyby". Ve tmě se přikloní k sobě, směrem nahoru.

Původ jména

Z latinského securia = sekera a gero = nesu (má sekyrovité lusky) + varia = různý, proměn l ivý (variabilní barva květů).

Přijela k nám pouť písnička žluťásku čičorečko čičorka pestráZajímavost

O čičorce se zpívá v písničce ŽLUŤÁSKU ve filmu PŘIJELA K NÁM POUŤ. Housenky žluťáska se živí čičorkou pestrou. Proto toto spojení.

Lidové názvy

Botečky Panny Marie, čičorečka, pazourky, horský kaderák, nepravý ouročník, věnečenka, kočičí drápky, strakatá katerina, vlčí hrách, kačenka, plazivá kača, čírka, krůpky.

Pěstování

V Evropě můžeme čičorku pestrou najít vcelku všude, vyjma Skandinávie a Velké Británie. Je zavlečena i do Severní Ameriky. U nás roste roztroušeně na celém území, hojně od nížin po podhorské oblasti. Vyhovují jí hlavně výživné a vápencové půdy, najít ji proto můžeme na travnatých stráních, na mezích, suchých nebo mírně vlhkých loukách, okrajích cest, v příkopech, železničních náspech nebo v řídkých křovinách.