Mořena barvířská účinky použití využití užívání dávkováníMořena barvířská (latinsky Rubia tinctorum) je vzpřímená nebo vystoupavá bylina, na 4 hranách má zpět zahnuté osténky. Špičaté, kopinaté listy po 4-6 v přeslenech. Květní koruna žlutá, v průměru měří 2-3 mm, většinou s 5 cípy. Lysé, červenočerné peckovičky. Kde roste? Pěstovala především v jižní Evropě a zplaněla tam. Pravlastí je pravděpodobně Přední Asie.


Účinky rostliny:

Co se dříve sbíralo?

Kořen mořeny barvířské - Rubiae tinctorum radix.

Jaké látky obsahuje?

Anthranoidy rubiadinového typu (např. lucidin, rubiadin, alizarin a alizarinprimverosid neboli kyselina ruberythrinová), asperulosid.

Léčebné využití

Anthranoidy z kořene mořeny barvířské mohou tvořit s ionty vápníku rozpustné komplexní sloučeniny a působit tak proti krystalizaci šťavelanu vápenatého, resp. proti vzniku kamenů tohoto typu v ledvinách. Kromě toho se droze připisují protizánětlivé a protikřečové vlastnosti. Kořen mořeny býval součástí četných přípravků prodávaných v obchodech (také v homeopatických zředěních). V současnosti již však nejsou povoleny.
Zejména lucidin a rubiadin jsou podezřelé, že poškozují dědičný základ a způsobují rakovinu. Do roku 1869, kdy se začal alizarin vyrábět synteticky, měl popisovaný druh velký význam jako zdroj barviva.